Новини

Програма „Иновации и конкурентоспособност“

Програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На 12.04.2021 г.  „Частен Транспортен Колеж“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.095 […]

Дистанционен ATPL (А)

От януари 2021, колежът като одобрена организация за обучение на пилоти BG/ATO-003  има права да обучава ATPL(А) – дистанционен курс. […]