Колежът предлага онлайн курс по Управление на безопасността включително Човешки фактор за персонал в CAMO организации – SMS (Human factor).
За записване може да се свържете с нас на тел. 0888159191 и на info@aviocenter.com