Теоретичната част от обучението за всички специалности се провежда в учебната база на колежа, намираща се в гр. София, Цариградски комплекс.

Модерната сграда, със своите лекционни зали, библиотека, лаборатория, компютърни класове и помещения за отдих, предлага отлични условия за провеждане на учебните занятия, а близостта до летище София е от решаващо значение за гъвкавостта и ефективността при провеждане на практическите стажове.

Изградената в колежа електронна среда осигурява единен и непрекъснат достъп до учебните материали, системи за компютърно базирано обучение и изпитване, както и електронна библиотека с разнообразна специализирана литература, публикации, техническа документация, учебни филми и др.

Kолежът има богата практика в разработката и използването на мултимедиини продукти, системи за компютърно базирано обучение (CBT), самообучение и изпитване (CBE). Притежава лицензирани професионални продукти за първоначално обучение на клас еднопилотни леки самолети, за тип тежки самолети Boeing 737-300/400/500/NG, Airbus A318/319/320/321, MD-80. Разработени са собствени материали за обучение по тип ВС на пилоти и авиотехници на Boeing 737, Airbus A320, L410, KA 32, GS200, B200, Cessna 100 series, Piper 23, Piper 34, Cessna 550, Cessna 525, ATR-42, BaE 146, Learjet 60/60XR, CL600, Piaggio 180, Robinson 22/44, за първоначална подготовка на пилоти за PPL, CPL, CPL/IR, ATPL, IR, CRM, MCC, FIA, CRIA, TRIA, RTO, SMS, QMS, ICAO Level 4 English, Dangerous Goods, както и всички модули по EASA Part 66 за кат. A, B1, B2.

Създадена е добра организация за провеждане на практическите стажове в утвърдени организации с отлична репутация. Стажовете за авиотехници кат. B1 и B2 се провеждат в одобрени по Part-145 организации в България и чужбина. Натрупаният по време на обучението стаж се зачита при издаване на европейски сертификат за правоспособност EASA Part 66 A, B1, B2 и C.