Частен Транспортен Колеж е създаден през 2002 година с основната задача да отговори на потребностите на Гражданската и Държавната авиация за кадри с практически насочена подготовка, отговаряща на Общоевропейските изисквания за квалификация на авиационния персонал. От създаването си, колежът оптимизира методиката, учебното съдържание и материалната база, така че обучаемите максимално бързо да навлизат в практиката на летателната, техническата и търговската експлоатация на въздухоплавателни средства.

През 2004 приключва процесът по лицензиране на колежа от Министерство на образованието и науката, като „Частен професионален колеж по транспорт“ с права за обучение за Четвърта степен професионално образование по петте авиационни професии. Лицензът е издаден със заповед на министъра на образованието и науката РД14-108/05.07.2004

През 2006 Колежът е лицензиран от Министерство на транспорта (ГД-ГВА) като Авиационен Учебен Център, съгласно изискванията на Наредба 27. Одобрението е с No TC014/13.06.2006

През 2006 колежът прави посъпки пред Европеската Агенция за Безопасност на Въздухоплаването за одобрение на Part-147 Организация за обучение на персонал по техническо обслужване. Предвид скорошното членство на България в ЕС и правомощията на националната администрация, процесът е отложен с една година. През август 2007 Частен Транспортен Колеж става първата в България одобрена Part-147 Организация за обучение на персонал по техническо обслужване с No BG CAA-147-0001.

През 2008 колежът е одобрен като организация за летателно обучение FTO/TRTO, съгласно JAR-FCL с одобрение BG CAA FTO/TRTO 014. Това одобрение е трансформирано през 2011 в BG CAA FTO/014

През 2010 година колежът открива нова учебна база в Цариградски комплекс, София. През същата година са преиздадени всички лицензи и одобрения, отразявайки промените в организацията.

През 2013 колежът получава одобрение BG CAA АTO/03 като организация ATO по Part-ORA/Part-FCL, за теоретично обучение на летателен състав. Това одобрение наследява одобрението BG CAA FTO/014 по JAR-FCL от 2011.