Теоретичният курс за придобиване на правоспособност за „Любител пилот“ на самолет или хеликоптер се провежда съгласно изискванията на Part FCL и стандартите на ИКАО и е одобрен от ГД „ГВА“.

Успешно завършилите курса обучаеми могат:

 • Да продължат с практическо обучение в предпочитан център за летателно обучение одобрен съгласно Part-ORA;
 • След завършено летателно обучение и успешно преминати теоретични изпити пред ГД „ГВА“ и практическа проверка да придобият правоспособност за „Любител пилот“ на самолети или хеликоптер PPL(A/H);
 • След придобиване на PPL(A/H) да продължат към придобиването на квалификация за професионален пилот в рамките на модулен курс за обучение.

Изисквания към кандидатите:

 • Минимална възраст 17 години
 • Медицинска годност Клас 1 или Клас 2

Структура на курса:

Теоретичния курс е с продължителност от 4-6 седмици в зависимост от планирането, като учебните часове може да се планират дневно или вечерно. По време на курса, обучаемите получават задълбочени знания по следните дисциплини:

 • Въздушно законодателство
 • Общи познания за въздухоплавателните средства
 • Летателни характеристики и планиране на полета
 • Човешки фактор
 • Метеорология
 • Навигация
 • Оперативни процедури
 • Принципи на полета
 • Комуникации

След приключване на курса, обучаемите полагат вътрешен изпит, който удостоверява успешното завършване и е основание за издаване на сертификат. С издадения сертификат, обучаемите могат да кандидатстват за свидетелство за обучаем пилот пред ГД „ГВА“ и да започнат практическо летателно обучение.