Частен Транспортен Колеж – София е лицензиран от Министерство на образованието и науката (РД14-108/05.07.2004) като колеж за професионално авиационно образование и обучение по европейските програми  Part-FCL и Part-66 (за авиационна правоспособност). Колежът е носител на лицензи от Министерство на транспорта, информационите технологии и съобщения (ГД-Гражданска Въздухоплавателна Администрация):

  • като Авиационен Учебен Център,
  • като одобрена Part-147 Организация за обучение на персонал по техническо обслужване (BG.147.0001)
  • и като Part-ORA одобрена организация за обучение на пилоти ATO (BG/ATO-0003).

Първоначалното обучение в колежа формира знания и практически умения в техническата, летателната и търговската експлоатация на самолети, вертолети и техните двигатели, системи и оборудване. Продължителността му е две години – четири семестъра и регламентираните практически стажове. То е съобразено с нормите и стандартите в Гражданската авиация и осигурява необходимите знания и умения за  летателна дейност, техническо обслужване и ремонт на летателните апарати в авиационните фирми и техническите бази.

Колежът провежда квалификационни курсове за всички категории авиационен персонал, съгласно обхвата на лицензите си.