Удостоверение за одобрена организация за обучение

Удостоверение за одобрение на организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване

Свидетелство за авиационен учебен център

Заповед на министъра на образованието