Списък на провежданите курсове в областта на техническата експлоатация, необхванати от изискванията на Част-147

 

No

ИКАО код

Наименование на курса

1 189

DNG OTH

Курс Превоз на опасни товари (наземен обслужващ персонал) / Tranport of dangerous goods by air (ground handling personnel)
2 189

DNG OTH

Курс Превоз на опасни товари (персонал обработващ пътници) / Transport of dangerous goods by air (passengers handling personnel)
3 189

DNG OTH

Курс Превоз на опасни товари (приемчици и изпращачи) / Transport of dangerous goods by air (shippers and cargo acceptance personnel)
4 079

AMT AIR OTH

Безопасност на горивните резервоари фаза 2 (FTS)/ Fuel tank safety – phase 2
5 079

AMT AIR OTH

Курс за обучение по EWIS за група 1 и 2/EWIS training course for target group 1 and 2
6 079

AMT AIR OTH

Курс за обучение по EWIS за група от 3 до 6/EWIS training course for target group from 3 to 6
7 078

AIR

Курс Част 21 (рег. 748) Изисквания за първоначално издаване на летателна годност/ Part 21(reg.748) course
8 079

AMT AIR OTH

Курс Част 145 – Одобрение на организации за техническо обслужване/ Part 145 (reg. 2042) course
9 079

AMT AIR OTH

Курс Част М – Изисквания за управление на поддържането на летателна годност / Part M (reg. 2042) course
10 079

AMT AIR OTH

Курс Част 66 – Изисквания за сертификация на персонала за техническо обслужване / Part 66 (reg. 2042) course
11 079

AMT AIR OTH

Курс Част 147 – Одобрение на организация за обучение на персонал за техническо обслужване / Part 147 (reg. 2042) course
12 073

AMT AFR PWR

Kурс за обучение на тип вертолет Ми 8/ Ми-8МТВ с двигатели ТВ3– 117, ТВ2-117А за категория В1 / Mi 8/ Mi 8 МТВ (ТВ3– 117, ТВ2-117А) aircraft type training course for cat B1
13 074

AMT IST

Kурс за обучение на тип вертолет Ми 8/ Ми-8МТВ с двигатели ТВ3– 117, ТВ2-117А за категория B1/В2 / Mi 8/ Mi 8 МТВ (ТВ3– 117, ТВ2-117А) aircraft type training course for cat B1/B2
14 073

AMT AFR PWR

Първоначален курс за обучение на тип самолет Антонов Ан-2, с двигатели Aш-62ИР за категория В1 / Antonov An-2 (Aш-62ИР) aircraft type training course for Part-66 cat B1
15 074

AMT IST

Първоначален курс за обучение на тип самолет Антонов Ан-2, с двигатели Aш-62ИР за категория B1/В2 / Antonov An-2 (Aш-62ИР) aircraft type training course for Part-66 cat B1/B2
16 211/212

INS BAS/ADV

Курс по методика на обучението/ Professional aviation training methods
17 211/212

INS BAS/ADV

Методика на авиационното обучение – Курс за технически инструктори / Aviation training methods – Technical instructors training.
18 154

CAA LAW

Курс Въздушно законодателство / Aviation Legislation
19 209

SMS OTH

Курс Човешки фактор в техническото обслужване / Human Factor Training for Aircraft Maintenance Personnel.
20 203

FRMS

Курс Управление на рисковете, свързани с умората при техническо обслужване/ Fatigue Risk Management in Aircraft Maintenance