Наименование на курса
1 Reg. 1139/2018 – Курс „Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на EASA; Прил. I и II“
2 Reg. 748/2012 (Part 21) – Курс за определяне на правилата за сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на ВС и свързаните продукти
3 Reg. 1321/2014 (Part M) – Курс „Приложение I – Изисквания за управление на поддържане на летателна годност“
4 Reg. 1321/2014 (Part 145) – Курс „Приложение II – Изисквания за издаване и продължаване на одобрения на организация за ТО на ВС“
5 Reg. 1321/2014 (Part 66) – Курс „Приложение III – Изисквания за сертификация на персонала за техническо обслужване на ВС“
6 Reg. 1321/2014 (Part ML) – Курс „Приложение Vb – Изисквания за управление на поддържане на летателна годност на малки ВС“
7 Reg. 1321/2014 (Part CAMO) – Курс „Приложение Vc – Изисквания за организация за управление поддържането на летателна годност на ВС“
8 Reg. 1321/2014 (Part CAO) – Курс „Приложение Vd – Изисквания за комбинирана организация за летателна годност на несложни ВС, които не се използват от въздушен превозвач“
9 Квалификационен курс „Методика на авиационното обучение“
10 Квалификационен курс по „Теория на безопасността на полетите“
11 Квалификационен курс „Проява на авиационните проишествия и основни концепции за безопасността на полетите“
12 Квалификационен курс по SMS „Въведение в системите за управление на безопасността на полетите“
13 Квалификационен курс по SMS „Risk analysis – Annex 19 ICAO“
14 Квалификационен курс „Разследване на авиационни произшествия и инциденти“
15 Квалификационен курс „Въздушно законодателство“
16 Квалификационен курс „Безопасност на горивните резервоари-фаза 2 (FTS)
17 Квалификационен курс „Oбучение по EWIS за група 1 и 2“
18 Квалификационен курс „Oбучение по EWIS за група от 3 до 6“
19 Квалификационен курс „Човешки фактор в техническото обслужване“
20 Квалификационен курс „Управление на рисковете, свързани с умората при техническо обслужване
21 Курс Превоз на опасни товари по въздуха (наземен обслужващ персонал) / Transport of dangerous goods by air (ground handling personnel)
22 Курс Превоз на опасни товари по въздуха (персонал обработващ пътници) / Transport of dangerous goods by air (passengers handling personnel)
23 Курс Превоз на опасни товари по въздуха (приемчици и изпращачи) / Transport of dangerous goods by air (shippers and cargo acceptance personnel)
24 Kурс за обучение на тип вертолет Ми 8/ Ми-8МТВ с двигатели ТВ3– 117, ТВ2-117А за категория В1 / Mi 8/ Mi 8 МТВ (ТВ3– 117, ТВ2-117А) aircraft type training course for cat B1
25 Kурс за обучение на тип вертолет Ми 8/ Ми-8МТВ с двигатели ТВ3– 117, ТВ2-117А за категория B1/В2 / Mi 8/ Mi 8 МТВ (ТВ3– 117, ТВ2-117А) aircraft type training course for cat B1/B2
26 Първоначален курс за обучение на тип самолет Антонов Ан-2, с двигатели Aш-62ИР за категория В1 / Antonov An-2 (Aш-62ИР) aircraft type training course for Part-66 cat B1
27 Първоначален курс за обучение на тип самолет Антонов Ан-2, с двигатели Aш-62ИР за категория B1/В2 / Antonov An-2 (Aш-62ИР) aircraft type training course for Part-66 cat B1/B2