Списък на провежданите курсове в областта на техническата експлоатация, необхванати от изискванията на Част-147
Наименование на курса
1 Курс Част CAMO регл. 1321/2014 / Reg. 1321/2014 Part CAMO  Training Course
2 Курс Част ML регл. 1321/2014 / Reg. 1321/2014 Part ML Training Course
3 Курс Part CAO регл. 1321/2014 / Reg. 1321/2014 Part CAO Course Training
4 Курс Превоз на опасни товари по въздуха (наземен обслужващ персонал) / Transport of dangerous goods by air (ground handling personnel)
5 Курс Превоз на опасни товари по въздуха (персонал обработващ пътници) / Transport of dangerous goods by air (passengers handling personnel)
6 Курс Превоз на опасни товари по въздуха (приемчици и изпращачи) / Transport of dangerous goods by air (shippers and cargo acceptance personnel)
7 Безопасност на горивните резервоари фаза 2 (FTS)/ Fuel tank safety – phase 2
8 Курс за обучение по EWIS за група 1 и 2/EWIS training course for target group 1 and 2
9 Курс за обучение по EWIS за група от 3 до 6/EWIS training course for target group from 3 to 6
10 Курс Част 21 (рег. 748/2012) Изисквания за първоначално издаване на летателна годност/ Part 21(reg.748/2012) course
11 Курс Част 145 – Одобрение на организации за техническо обслужване/ Part 145 (reg. 1321/2014) course
12 Курс Част М – Изисквания за управление на поддържането на летателна годност / Part M (reg. 1321/2014) course
13 Курс Част 66 – Изисквания за сертификация на персонала за техническо обслужване / Part 66 (reg. 1321/2014) course
14 Курс Част 147 – Одобрение на организация за обучение на персонал за техническо обслужване / Part 147 (reg. 1321/2014) course
15 Kурс за обучение на тип вертолет Ми 8/ Ми-8МТВ с двигатели ТВ3– 117, ТВ2-117А за категория В1 / Mi 8/ Mi 8 МТВ (ТВ3– 117, ТВ2-117А) aircraft type training course for cat B1
16 Kурс за обучение на тип вертолет Ми 8/ Ми-8МТВ с двигатели ТВ3– 117, ТВ2-117А за категория B1/В2 / Mi 8/ Mi 8 МТВ (ТВ3– 117, ТВ2-117А) aircraft type training course for cat B1/B2
17 Първоначален курс за обучение на тип самолет Антонов Ан-2, с двигатели Aш-62ИР за категория В1 / Antonov An-2 (Aш-62ИР) aircraft type training course for Part-66 cat B1
18 Първоначален курс за обучение на тип самолет Антонов Ан-2, с двигатели Aш-62ИР за категория B1/В2 / Antonov An-2 (Aш-62ИР) aircraft type training course for Part-66 cat B1/B2
19 Курс по методика на обучението/ Professional aviation training methods
20 Методика на авиационното обучение – Курс за технически инструктори / Aviation training methods – Technical instructors training.
21 Курс Въздушно законодателство / Aviation Legislation
22 Курс Човешки фактор в техническото обслужване / Human Factor Training for Aircraft Maintenance Personnel.
23 Курс Управление на рисковете, свързани с умората при техническо обслужване/ Fatigue Risk Management in Aircraft Maintenance