Теоретичният курс за придобиване на правоспособност за „Транспортен пилот“ на самолет или хеликоптер се провежда съгласно изискванията на Part FCL и стандартите на ИКАО и е одобрен от ГД „ГВА“.

Успешно завършилите курса обучаеми могат:

 • След завършване на необходимата летателна практика да придобият свидетелство за правоспособност за професионален пилот CPL с права за провеждане на полети по прибори на многомоторен самолет IR МЕА и
 • След завършване на допълнителен курс за взаимодействие в екипаж (MCC) да придобият т.нар. „замразен ATPL” (frozen ATPL), т.е. при достигане на необходимия структуриран практически опит от 1500 часа да придобият свидетелство за правоспособност за линеен пилот ATPL.

Изисквания към кандидатите:

 • Свидетелство за правоспособност PPL издадено съгласно стандартите на EASA, ICAO или
 • Свидетелство за правоспособност CPL или CPL/IR издадено съгласно изискванията EASA;
 • Медицинска годност Клас 1;
 • Ниво на подготовка по физика и математика  – минимална оценка Добър (4) от дипломата за средно образование или изпит на място в колежа;
 • Владеене на английски език съгласно стандартите за входно ниво на Частен транспортен колеж.

Ако все още нямате необходимата правоспособност, можете да започнете своята подготовка в Частен Транспортен Колеж с теоретичен курс за любител пилот PPL.

Структура на курса:

Продължителността на теоретичния курс е от 5 до 7 месеца в зависимост от планирането и предишния опит на обучаемия. Обучението е разделено в два модула:

Модул 1
 • 010 Въздушно законодателство
 • 021 Конструкция и системи на ВС
 • 022 Инструменти
 • 050 Метеорология
 • 080 Принципи на полета
Модул 2
 • 031 Маса и балансировка
 • 032 Характеристики и ограничения
 • 033 Планиране и наблюдение на полета
 • 040 Човешки фактор
 • 061 Обща навигация
 • 062 Радио навигация
 • 070 Оперативни процедури
 • 090 Комуникации

След завършване на всяка дисциплина, обучаемите се явяват на вътрешни теоретични изпити. За успешното завършване на целия курс е необходимо успешното полагане на вътрешните изпити по всички дисциплини.