Частен Транспортен Колеж е организация, сертифицирана по Part 147. Като такава има правата да провежда следните курсове за тип/клас ВС:

Тип/Клас  В1
 В2  С
Boeing 737 300,400,500
Boeing 737 600,700,800,900
Airbus A320 family (CFM56, V2500)
Airbus A320 family (CFM56-LEAP-1A, PW1100G)
Cessna 680
Piper Pa 34
Cessna 172 Series
Agusta A109 series (PWC PW 206/207)
Agusta A109 series (Turbomeca Arriel 1)

Учебните планове и програми за обучение за тип/клас ВС са разработени  в съответствие с изискванията на EASA – Reg.1321/2014 Part 66 и отвърдени от ГД ГВА. За всеки елемент или система от програмата за обучение е определено ниво, отговарящо на Part 66, App III т.3.

Изискването за участие в даден курс за тип/клас ВС е обучаемият да притежава съответно категория А, В1 или В2.

За всеки тип /клас ВС са разработени учебни материали, които се предоставят на обучаемите в хартиен вид или на електронен носител.

Курсовете за тип/клас ВС завършват с изпит (тестови въпроси по всяка система). За успешно полагане на изпита се изискват 75% верни отговори.

При успешно издържани изпити на всеки обучаем се издава Сертификат за одобрен по Част 147 курс за техническо обслужване на тип въздухоплавателно средство (Certificate of recognition Part 147 approved aircraft type maintenance training course).

Теоретичното обучение за тип/клас ВС се организира като самостоятелен курс, който завършва с издаване на Сертификат за одобрен по Част 147 курс за техническо обслужване на тип въздухоплавателно средство за теоретичен елемент (Certificate of recognition Part 147 approved aircraft type maintenance training course -theoretical elements)

Практическото обучение за тип/клас ВС се провежда по утвърдена програма в организация,  сертифицирана по Part 145. Изискванията към практическото обучение може да намерите тук.

Обучение за тип ВС в колежа, като авиационнен учебен център, сертифициран по Наредба 27

Частен Транспортен Колеж е авиационен учебен център, сертифициран по Наредба 27 към Закона за Гражданското въздухоплаване и има правата да предлага следните първоначални и опреснителни курсове за тип/клас ВС:

Тип/Клас  В1
 В2
Антонов Ан-2
Ми-8/Ми-8МТВ

Изискването за участие в даден курс за тип/клас ВС е обучаемият да притежава съответно категория А, В1 или В2.

За всеки тип /клас ВС са разработени учебни материали, които се предоставят на обучаемите в хартиен вид или на електронен носител.

Курсовете за тип/клас ВС завършват с изпит (тестови въпроси по всяка система). За успешно полагане на изпита се изискват 75% верни отговори.

След успешно полагане на изпити АУЦ издава Свидетелство за успешно завършен курс.