Курс за обучение на тип самолет Boeing 737 300/ 400/ 500, с двигатели CFM56 за категория В1

Списък на учебните дисциплини:

Теоретично обучение /Theoretical training
 1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous
 2. Конструкция на самолета и системите /Airframe construction and aircraft systems
 3. Конструкция и експлоатация на двигател/ Engine – CFM 56-3
 4. Спомагателна силова установка (APU)
Практическо изучаване на самолета, двигателя и системите / On job training

Продължителността на теоретичното обучение e 29-43 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

Курс за обучение на тип самолет Boeing 737 300/400/500, с двигатели CFM56 за категория В2

Списък на учебните дисциплини:

Теоретично обучение /Theoretical training
 1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous
 2. Планер и двигател на самолета /Airplane and powerplant
 3. Авионикс/ Avionics system
 4. Практическо изучаване на самолета, двигателя и системите /On job training

Продължителността на теоретичното обучение e 26-38 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

Курс за обучение на тип самолет Boeing 737 300/400/500, с двигатели CFM56 за категория В1/ В2

Теоретично обучение /Theoretical training
 1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous
 2. Конструкция на самолета и системите /Airframe construction and aircraft systems
 3. Конструкция и експлоатация на двигател/ Engine – CFM 56-3
 4. Спомагателна силова установка (APU)
 5. Практическо изучаване на самолета, двигателя и системите /On job training

Продължителността на теоретичното обучение e 38-57 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

Курс за обучение на тип самолет Boeing 737 300/400/500, с двигатели CFM56 за категория C

Списък на учебните дисциплини:

Теоретично обучение /Theoretical training
 1. Конструкция на самолета и системите /Airframe construction and aircraft systems
 2. Конструкция и експлоатация на силовата установка/ Powerplant
Изпит /Exam
Посещение на самолета / Field trip

Продължителността на теоретичното обучение e 7-8 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

Курс за обучение на тип двигател CFM 56-3/3B/3C на самолет (Boeing 737 300/400/500) за категория В1

Списък на учебните дисциплини:

Теоретично обучение /Theoretical training
 1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous
 2. Конструкция и експлоатация на двигател CFM 56-3/3B/3C/ Engine – CFM 56

Продължителността на теоретичното обучение e 4-5 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.