Наименование на курса
1 Reg.1139/2018- Курс „Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаване на EASA приложения: IV Същественни изисквания относно екипажите; V Съществениизисквания по отношение на въздушните операции;“
2 Reg.1178/2011 – Курс „Технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на ВС“ Приложения: Part FCL, Part ARA, Part ORA
3 Reg 965/2012 „Технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции“ Приложения: Part ARO, Part ORO, Part CAT, Part SPA, Part SPO
4 Курс Системи за управление на качеството (QMS)
5 Курс SMS „Въведение в системи за управление на безопасността на полетите“
6 Курс SMS „Risk analysis – Анекс 19 ICAO“
7 Курс „Разследване на авиационни произшествия и инциденти“
8 Курс „Управление на човешките ресурси в летателния екипаж“ (CRM)
9 Курс „Управление на човешките ресурси в летателния екипаж“ CRM (за командири)
10 Курс „Управление на човешките ресурсите в летателния екипаж“ (при смяна на оператор)
11 Курс „Управление на човешките ресурсите в летателния екипаж“ (при смяна на тип ВС)
12 Курс „Превоз на опасни товари по въздуха (летателен и оперативен персонал)
13 Курс  RVSM
14 Курс PBN (RNAV/RNP)
15 Kурс за полетни диспечери (FDL)
16 Курс за управление на рисковете, свързани с умората
17 Курс по методика на авиационното обучение
18 Курс за Радиотелефонен Оператор (RTO)