Наименование на курса
1 Reg.1139/2018- Курс „Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаване на EASA“
2 Reg.1178/2011 – Курс „Технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на ВС“ / Приложения: Part FCL, Part CC, Part MED, Part ARA, Part ORA, Part DTO
3 Reg.1178/2011 – Курс „Технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на ВС“ / Приложениe: Part FCL
4 Reg. 965/2012 – Курс „Технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции“ / Приложения: Part ARO, Part ORO, Part CAT, Part SPA, Part SPO
5 Reg. 965/2012 – Курс „Технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции“ – самолети с категория А и В/ Приложения: Part ARO, Part ORO, Part CAT, Part SPA, Part SPO
6 Reg. 965/2012 – Курс „HEMS“/ Приложения: Part ARO, Part ORO, Part CAT, Part SPA, Part SPO
7 Reg. 965/2012 – Курс „Полетно време и време за дежурства и почивка“
8 Курс „Обща характеристика на безопасността на полетите “
9 Курс „Разследване на авиационни произшествия и инциденти“
10 Курс SMS „Ръководство по управление на безопасността на полетите“
11 Курс SMS „Въведение в системи за управление на безопасността на полетите“
12 Курс SMS „Въведение в системи за управление на безопасността на полетите (включително Човешки фактор)“
13 Курс „Методика на авиационното обучение“
14 Курс „RVSM“
15 Курс „PBN (RNAV/RNP)“
16 Курс „Системи за управление на качеството“ (QMS)
17 Курс „Радиотелефонен Оператор“ (RTO)
18 Курс „Анализ на основната причина“