• Airbus A318/319/320/321 (CFM56) aircraft type training course for cat B1

Курс за обучение на тип самолет Airbus А318/319/320/321 с двигатели CFM56 за категория В1

Списък на учебните дисциплини:

        I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous

2. Конструкция на самолета и системите /Airframe construction and aircraft systems

3. Конструкция и експлоатация на двигател/ Engine – CFM 56-5

4. Спомагателна силова установка (APU)

       II. Практическо изучаване на самолета, двигателя и системите /On job training

Продължителността на теоретичното обучение e 30-46 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

  • Airbus A318/319/320/321 (CFM56) aircraft type training course for cat B2

Курс за обучение на тип самолет Airbus А318/319/320/321 с двигатели CFM56 за категория В2

Списък на учебните дисциплини:

        I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous

2. Планер и двигател на самолета /Airplane and powerplant

3. Авионикс/ Avionics system

        II. Практическо изучаване на самолета, двигателя и системите /On job training

Продължителността на теоретичното обучение e 28-42 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

  • Airbus A318/319/320/321 (CFM56) aircraft type training course for cat B1/B2

Курс за обучение на тип самолет Airbus А318/319/320/321 с двигатели CFM56 за категория В1/В2

Списък на учебните дисциплини:

        I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous

2. Конструкция на самолета и системите /Airframe construction and aircraft systems

3. Конструкция и експлоатация на двигател/ Engine – CFM 56

4. Спомагателна силова установка (APU)

       II. Практическо изучаване на самолета, двигателя и системите /On job training

Продължителността на теоретичното обучение e 39-59 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

  • Airbus A318/319/320/321 (CFM56-5A/B) aircraft type training course for cat C

Курс за обучение на тип самолет Airbus А318/319/320/321 с двигатели CFM56-5A/B за категория C

Списък на учебните дисциплини:

        I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Конструкция на самолета и системите /Airframe construction and aircraft systems

2. Конструкция и експлоатация на силовата установка/ Powerplant

       II. Изпит /Exam

        III. Посещение на самолета / Field trip

Продължителността на теоретичното обучение e 7-8 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

  • Difference course from Airbus A318/319/320/321 CFM56 to Airbus A319/320/321 IAE engine for cat B1/B2 maintenance certifying technician – (On Airbus A319/320/321 IAE V2500)

Kурс на обучение за различията от Airbus A318/319/320/321 CFM56 към Airbus A319/320/321 IAE за категория В1/В2 персонал – (На A319/320/321 IAE V2500)

Списък на учебните дисциплини:

       I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Въведение. Различия в системите от Airbus A318/319/320/321 CFM56 към Airbus A319/320/321 IAE /Intro. System differences Airbus A318/319/320/321 CFM56 to Airbus A319/320/321 IAE engine.

2. Конструкция и експлоатация на двигател V2500/ V2500 Engine

Продължителността на теоретичното обучение e 5-6 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

  • Airbus A319/320/321 (V2500) aircraft type training course for cat B1

Курс за обучение на тип самолет Airbus А319/320/321 с двигатели V2500 за категория В1

Списък на учебните дисциплини:

        I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous

2. Конструкция на самолета и системите /Airframe construction and aircraft systems

3. Конструкция и експлоатация на двигател/ Engine – V2500

4. Спомагателна силова установка (APU)

       II. Практическо изучаване на самолета, двигателя и системите /On job training

Продължителността на теоретичното обучение e 31-47 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

  • Airbus A319/320/321 (V2500) aircraft type training course for cat B2

Курс за обучение на тип самолет Airbus 319/320/321 с двигатели V2500 категория В2

Списък на учебните дисциплини:

        I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous

2. Планер и двигател на самолета /Airplane and powerplant

3. Авионикс/ Avionics system

        II. Практическо изучаване на самолета, двигателя и системите /On job training

Продължителността на теоретичното обучение e 29-43 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

  • Airbus A319/320/321 (V2500) aircraft type training course for cat B1/B2

Курс за обучение на тип самолет Airbus А319/320/321 с двигатели V2500 за категория B1/В2

Списък на учебните дисциплини:

        I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Въведение /Course Intro & Miscellaneous

2. Конструкция на самолета и системите /Airframe construction and aircraft systems

3. Конструкция и експлоатация на двигател/ Engine – V2500

4. Спомагателна силова установка (APU)

       II. Практическо изучаване на самолета, двигателя и системите /On job training

Продължителността на теоретичното обучение e 40-60 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

  • Airbus A319/320/321 (V2500) aircraft type training course for cat C

Курс за обучение на тип самолет Airbus А319/320/321 с двигатели V2500 за категория C

Списък на учебните дисциплини:

        I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Конструкция на самолета и системите /Airframe construction and aircraft systems

2. Конструкция и експлоатация на силовата установка/ Powerplant

       II. Изпит /Exam

       III. Посещение на самолета / Field trip

Продължителността на теоретичното обучение e 7-8 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.

  • Difference course from Airbus A319/320/321 IAE to Airbus A318/319/320/321 CFM engine for cat B1/B2 maintenance certifying technician –(On A318/319/320/321 CFM56)

Kурс на обучение за различията от Airbus A319/320/321 IAE към Airbus A318/319/320/321 CFM за категория В1/В2 персонал – (На A318/319/320/321 CFM56)

Списък на учебните дисциплини:

       I. Теоретично обучение /Theoretical training

1. Въведение. Различия в системите от A319/320/321 IAE към Airbus A318/319/320/321 CFM /Intro. System differences Airbus A319/320/321 IAE to Airbus A318/319/320/321 CFM engine.

2. Конструкция и експлоатация на двигател CFM 56/ CFM 56 Engine

Продължителността на теоретичното обучение e 5-6 дни в зависимост от планираното дневно натоварване.