Коледна ваканция

Остават само 2 седмици преди да затворим за кратка Коледна почивка на 24.12.2021г. в Петък. Колежът ще отвори врати отново […]

Програма „Иновации и конкурентоспособност“

Програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На 12.04.2021 г.  „Частен Транспортен Колеж“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.095 […]