Във връзка с пандемията от коронавирус колежът няма да работи с обучаеми от 16 Март, дистанционните форми на обучение ще продължат, както е по учебния им план.